Nhà máy chế biến đá ốp lát Đăk Nông

+ Địa chỉ: thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông.
+ Diện tích nhà xưởng: 27 078 m2
+ Công suất khai thác: 500,000 m2/năm

Mỏ đá xám, đá đen Bazan

- Địa chỉ mỏ đá BonPinao: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đăk Nông.
- Trữ lượng khai thác: 2.4 triệu m3.
- Sản phẩm: Đá xám basalt

Mỏ đá trắng Đăk song

  • Địa chỉ mỏ: xã Đăk Hòa, Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
  • Trữ lượng khai thác: 1,658,200 m3.
  • Sản phẩm: Đá trắng Đăk Song.
  • Diện tích mỏ: 4,6 ha.

Phương châm làm việc của Nhà Máy

"Không sản xuất hàng kém chất lượng
Không giao hàng kém chất lượng
Không nhận hàng kém chất lượng"

TOP