Liên hệ

Nhà máy Đăk Nông

Thôn 13, xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Email

daknongfactory@phutai.com.vn

Hotline

+84 261 2469 315

TOP