Mỏ đá đen, đá xám bazan

Sản phẩm đá xám bazan

Sản phẩm đá xám bazan

Sản phẩm đá đen bazan

Sản phẩm đá đen bazan

- Địa chỉ mỏ đá BonPinao: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đăk Nông.
- Trữ lượng khai thác: 2.4 triệu m3.
- Sản phẩm: Đá xám basalt

Hình ảnh thực tế tại Mỏ

Mỏ đá trắng granite Trắng Đăk Song

Sản phẩm granite trắng Đăk Song

Sản phẩm granite trắng Đăk Song

  • Địa chỉ mỏ: xã Đăk Hòa, Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
  • Trữ lượng khai thác: 1,658,200 m3.
  • Sản phẩm: Đá trắng Đăk Song.
  • Diện tích mỏ: 4,6 ha.

Hình ảnh thực tế tại Mỏ

TOP